Náš tým

Vladimír Lazový

CEO

Je na plný úvazek tatínek Elenky a Madlenky, sportovec a vizionář firmy. 33letý rodák z Ostravy, aktuálně žijící v Břeclavi se ve světě obchodu pohybuje již 12 let a jeho životním směrem se stal obor finančnictví. Začínal jako zprostředkovatel pojišťovacích, finančních a investičních produktů, potom pomáhal financovat projekty v ČR, SK, na Kypru a dnes má na starost rozvoj projektů a zajištění přílivu kapitálu ve vlastní společnosti Československá bytová a.s. a jejich dceřiných firmách.

Robert Greizinger

ředitel distribuce pro Slovenskou republiku

Je šťastný manžel a otec 3 dětí. Rodina je základ státu, tak se podle toho v živote řídí. Pracuje 20 roků ve finančnictví, posledních 10 let v oblasti cenných papírů a alternativního financovaní malých a středních firem. V ČSB má na starost expanzi na slovenské a balkánské trhy. Rodné město je Bratislava, na základě toho vzniknul název nového dlouhodobého projektu, a to správcovské společnosti na podílové fondy v Slovenské republice, a to s názvem Pressburg asset management a. s. V asset managementu společnosti má na starosti provoz a řízení celé společnosti, a také obchodní aktivity na SK, CZ a balkánském trhu.

Ing. Lucie Lazová

předsedkyně představenstva

Má na starosti běžný chod akciové společnosti, rozhoduje o všech záležitostech společnosti a má konečné slovo na schválení veškerých investic ve firmě.