Eurový dluhopis

TŘÍLETÝ ZAJIŠTĚNÝ DLUHOPIS 8 % p.a. - zajištěno nemovitostmi*

Pressburg nehnuteľnosti s.r.o. sú súčasťou finančnej skupiny, do ktorej patrí aj Československá bytová a.s., Československá bytová a investičná a.s., RMR Tech s.r.o., skupina Imperial finance, LANDEE holding a.s. a iné. Finančná skupina sa zaoberá zhodnocovaním kapitálu na finančných trhoch a na poli nehnuteľností. Zisky skupiny plynú z nákupu nehnuteľností hlboko pod trhovou hodnotou a predaja nehnuteľností za trhové ceny. Všeobecne vstupujeme najmä do projektov, kde vďaka kapitálovej pripravenosti vieme vyriešiť cudzí problém – rýchlym odkúpením, odstránením právnych vád, úsporou času vďaka príprave nehnuteľnosti pre re/development a pod. Našou stratégiou nie je ani dlhodobá držba, ani realizácia výstavby – eliminujeme tak riziká spojené s riadením stavebných projektov, kolísaním cien materiálov, výpadkov v dodávateľských reťazcoch, hľadaním nových nájomcov, správou nehnuteľností a mnoho ďalších. Cieľom je realizovať vysoký zisk v čo najkratšom čase pri maximálnom zaistení.

* Tento dluhopisový nástroj je kompletně zajištěn a to zápisem do katastru nemovitostí. V praxi to znamená, že agent pro zajištění, nezávislá třetí strana (právní kancelář odpovědná za nakládání s klientskými penězi) provedla zápis do katastru nemovitostí. Tím vzniká zástava ve prospěch všech věřitelů = majitelů dluhopisu. Díky tomuto aktu minimalizujeme riziko všech věřitelů.

Nabídka dluhopisů

TŘÍLETÝ ZAJIŠTĚNÝ DLUHOPIS 8 % p.a.

 • Celkový objem emise
  1.000.000 €
 • Nominální hodnota
  2.000 €
 • Splatnost
  1.8.2025
 • Výnos
  8 % p.a.
 • Možnost předčasného splacení
  ANO
 • Výplata výnosu
  Měsíčně
 • Emisní podmínky dluhopisu (PDF)