O nás

Československá bytová a.s..

Tým ČSB aktuálně vnímá velkou příležitost v investicích do nemovitostí nebo pohledávek jištěných nemovitostí.

Analytický tým ČSB a.s. vnímá aktuální příležitost v investicích do nemovitostí ve všech jeho podobách. V dnešní době nelze ignorovat situaci kolem nás. Virus COVID-19 hýbe naší společností, a to nejen médii, ale i celou ekonomikou. V současné době se opakuje ekonomická krize, která v minulosti započala na konci roku 2008 a trvala bezmála 6 let.

Nicméně v té době nikdy nedošlo k tak zásadním ekonomickým omezením, jako tomu bylo v roce 2020. Z toho lze s velkou pravděpodobností predikovat, že následky této krize budou daleko větších rozměrů a prostor pro investování na nemovitostním poli se tak ještě zvětší, čehož hodláme využít.

Náš tým

Nejčastější typy transakcí

Vždy zajištěny nemovitým či movitým majetkem.

01.

Nákup a prodej nemovitosti

Primárně rezidenční bydlení, a pozemky a odkup družstevních podílů pod tržní cenou.

02.

Výkup zatížených nemovitostí

Díky naší rozsáhlé síti složené z vlastních obchodních zástupců, exekutorských úřadů, insolvenčních správců, bankovních a nebankovních institucí dokážeme tyto nemovitosti vykoupit za zlomek tržní ceny. Byznys plán a tento model je založený na výkupu předmětné nemovitosti, uzvařením nájemní smlouvy a umožnění zpětného odkupu prodávajícímu/dlužníkovi za předem specifikovaných podmínek vč. adekvátního navýšení.

03.

Poskytování úvěrů oproti zástavě nemovitosti

Emitent je schopen v tomto případě vyhovět, avšak suma musí být ve 100% případů jištěný právě nemovitostí a návratnost 3-12 měsíců. Emitent zde dodržuje maximální LTV 60%.

04.

Nemovitostní projekty určené k bydlení

Posouzení vhodného projektu do ptf, zhodnocení vstupní investice (díky zkušenostem s pohledávkami velmi nízká), návratnosti a ziskovosti. Následné vypracování projektové dokumentace, realizace pomocí banky či prodej vhodnému investorovi k realizaci.

Nejčastější transakce