Ceny nemovitostí a jejich dosažitelnost, je to problém?

Zpřísnění měnové politiky a restrikce při získávání úvěrů začínají z vlastního bydlení dělat nedosažitelný cíl. Navíc propad cen nemovitostí může znamenat také propad ekonomického růstu. „Zlevňování nemovitostí vede ke strachu. Splácíte úvěr a naráz hodnota nemovitosti začne klesat. Panické stavy a obavy mohou zasáhnout každého. I naše skupina pracuje u našich vlastních nemovitostí a projektů s dostatečnou rezervou,“ uvádí problematiku Vladimír Lazový, zakladatel Československá bytová a.s.
Podle odhadů je vyšší poměr ukazatelů cen realit vůči nájmům a příjmům, než tomu bylo před krizí v roce 2008. „Tato skutečnost ukazuje, že jsou ceny bydlení nezdravě vysoko. A jejich dostupnost je tím pádem horší,“ dodává Lazový. Důvody proč tomu tak je? „Zpřísnění měnové politiky, zvýšení úrokových sazeb apod. To jsou důsledky, které ztěžují dostupnost hypoték, ochlazují navíc poptávku po nemovitostech a v některých případech mohou srážet i jejich ceny,“ upozorňuje na rizika Lazový.